Tag Archives: 63. vaduga nambi 64. vangeepuraththu nambi 65. sriparaangusa nambi 66. ammangi ammaaL 67. paruththi koLLai ammaaL 68. ukkalam ammaaL 69. sottai ammaaL 70. mudumbai ammaaL 71. komaandoorp piLLai 72. ko

74 SIMHASANATHIPATHIS

Sreemathey Ramanujaya Namaha
Sreemadh Varavara Munaye Namaha
Sree Venkata Gurave Namaha

Respected Bhagavatha Bandhus,

 

Swamy Ramanuja had appointed 74 simhasanathipathis to propagate and safeguard Sri Vaishnava Darsanam. (Here it means Swami Ramanuja had appointed 74 acharyas for Darsana Nirvaham). The list is given below:-

1.Mudaliyandan/Kandhaadai Aandaan –
2. Parasara Bhattar– son of koorathaazhvaan,
3. sottai nambi s/o aaLavandhaar,
4. pundareekar s/o periya nambi
5. theRkaazhvaan s/o thirukOttiyoor nambi
6. sundhara thOLudaiyaan s/o thirumalaiyaandaan
7. ramaanujam s/o peria thirumalai nambi and his son of thirumalai nambi
8. naduvil aazhvaan
9. kOmadaththu aazhvaan
10. thiruk kOvaloor aazhvaan
11. thirumOgoor aazhvaan
12. piLLaipiLLai aazhvaan
13. nadaadhoor aazhvaan
14. engaLaazhvaan
15. ananthaazhvaan
16. miLagaazhvaan
17. neyyundaazhvaan
18. sEttaloor siRiyaazhvaan
19. vEdhaanthiyaazhvaan
20. kOyil aazhvaan
21. ukkal aazhvaan
22. araNa puraththu aazhvaan
23. embaar
24. kidaambi aachchaan
25. kaNiyanoor siRiyaachchaan
26. eechchambaadi aachchaan
27. kongil aachchaan
28. eechchambaadi seeyar
29. thirumalai nallaan
30. sattampaLLi seeyar
31. thiruveLLaRai seeyar
32. aatkonda villi seeyar
33. thirunagari piLLaan
34. kaaraanci sOmajiyaar
35. alankaara vEngadavar
36. nambi karundhEvar
37. siRuppuLLi dhEvaraaja Battar
38. piLLi uRandhai udaiyaar
39. thiruk kurugai piraan piLLaan
40. periya kOvil vaLLalaar
41. thiru kaNNapuraththu araiyar
42. aasoorip perumaaL
43. munip perumaaL
44. ammangip perumaaL
45. maaruthip periyaandaan
46. matronRillaa maaruthicciRiyaandaan
47. SOmaasiyaandaan
48. seeyar aandaan
49. eeSvar aandaan
50. eeyuNNi piLLai aandaan
51. periyaandaan
52. siRiyaandaan
53. kuRinchiyoor siRiyaandaan
54. ammangi yaandaan
55. aaLavandhaar aandaan
56. aruLaaLap perumaaL emperumaanaar
57. thondanoor nambi
58. marudhoor nambi
59. mazhuvoor nambi
60. thirukkurungudi nambi
61. kuravai nambi
62. mudumbai nambi
63. vaduga nambi
64. vangeepuraththu nambi
65. sriparaangusa nambi
66. ammangi ammaaL
67. paruththi koLLai ammaaL
68. ukkalam ammaaL
69. sottai ammaaL
70. mudumbai ammaaL
71. komaandoorp piLLai
72. komaandoor iLaiyavilli
73. kidaambi perumaaL
74. kaattup piLLaan

Adiyen Ramanuja Dasan

Geetha Vasudevan

Image

Advertisements